Romulo Jallores Command

Romulo Jallores Command

Tuesday, February 23, 2016

Aksyong Haras ng Jose Rapsing Command, Matagumpay!


Pahayag sa Midya
Pebrero 23, 2016

Matagumpay na inilunsad ng JRC-BHB Masbate, ang taktikal na opensibang haras sa detatsment ng 9th Infantry Battalion Philippine Army- Charlie Company na nakabase sa Bgy. Tuguron, Monreal, sa isla ng Ticao, Masbate noong Pebrero 21, 2016. Umabot sa 20 minutos ang palitan ng putok ng mga pulang mandirigma at ng tropa ng 9th IB PA. Isa patay at dalawa sugatan sa upisyal na sina Corporal Asas, Dangcalan at Cagasan ng nasabing detatsment ng 9th IB PA sa nabanggit na lugar.
Ang matagumpay na taktikal na Opensibang ng JRC-BHB Masbate ay tugon upang singilin ang utang ng mga berdugong 9th IBPA at PNP-Masbate sa mga karahasan laban sa mamamayang MasbateƱo. Opensibang tugon upang ipagtanggol ang mamamayan laban sa pang-aatake ng mga military sa mga sibilyan na kanilang pinaghihinalaang poste o aktibong kalahok sa rebolusyonaryong kilusan.
Matapos ang labanan, agad nagsagawa ng operasyon ang mga berdugong tropa ng 9th IBPA- Charlie Coy sa mga baranggay ng Talisay, Buenavista at Altavista, sa bayan ng San Fernando, Isla ng Ticao sa Masbate. Sa nasabing "pursuit operation" walang pakundangang nagpapaputok para manindak sa mga taumbaryo ang mga naimbweltong sundalo. Hayagang pinagkukumpiska ang mga personal na pag-aaring selpon ng mga residente sa lugar dahil sa pagkapraning na nagagamit ito para magbigay ng impormasyon sa mga Bagong Hukbong Bayan (BHB).
Nananawagan ang JRC-Masbate sa mamamayan, na kagyat na ipaabot at ilantad ang anumang paglabag ng tropa ng AFP at PNP sa karapatang pantao at sa batas ng digma. Ang karapatang maglunsad ng digma laban sa mapang-api at mapagsamantalang naghaharing uri ay makatwiran at karapatan!
Ilantad ang kalapastanganan ng berdugong 9th IB PA!
Manindigan, Lumahok sa Digmang Bayan!
Luz del Mar
Public Information Officer
Jose Rapsing Command-NPA
Masbate Provincial Operations Command

No comments:

Post a Comment